Suomu Foorumi Artikkelit Kirjahylly Linkit

Suomu.org

Suomu.org syntyi, kun huomasin, että Suomen muinaisuudesta ja sen tutkimuksesta ei oikein ole kokonaisvaltaista sivustoa. Haaveenani oli perustaa sivusto, joka keräisi yhteen niin eri aikakausista kiinnostuneet, muinaisuskosta ja -runoudesta kiinnostuneet, arkeologit ja folkloristit sekä muut menneisyyden - ja erityisesti esihistorian - tutkijat. Jokaisesta mainitusta aihealueesta erikseen löytyy toki sivustoja, linkkilistoja ja kirjallisuusluetteloita - joistakin jopa sellaisia, jotka yhdistävät useamman aihealueen. Tarkoitukseni oli kuitenkin luoda sivusto, joka käsittelisi Suomen muinaisuutta ja sen tutkimusta kokonaisuutena, ja tarjoaisi mm. keskustelualueen kaikille muinaisuutta koskeville kysymyksille ja puheenaiheille; linkkikirjaston, josta jatkaa tarvittaessa syvemmälle itse kutakin kiinnostaviin aiheisiin; kirjahylly-sivun, johon kerätä aihepiireittäin jaoteltuina kaikki millään tavalla hyviksi tai hyödyllisiksi koetut, aihetta käsittelevät kirjat; sekä artikkelit-sivun, joka tarjoaa yhden mahdollisen julkaisukanavan perustelluille mielipiteille.

Suomua voisi ehkä kutsua - ainakin sen hiukan saatua lihaa luittensa ympärille - Suomen muinaisuutta koskevan tiedonhaun portaaliksi, sekä mahdolliseksi kohtaamispaikaksi ja julkaisukanavaksi, josta toivottavasti vielä joskus saa hyvän ja kokonaisvaltaisen kuvan Suomen esihistoriasta ja sen tutkimuksesta. Pyrin etsimään tai kehittämään pisteytys- ja arvostelujärjestelmän ainakin Kirjahylly-sivulle; esiluen kaikki mahdolliset artikkelit, pakinat ja muut tekstit; ja tutustun ennalta linkkeihin jotka lisään sivuille. Jos sinulla on parannusehdotuksia, kirja- tai linkkivinkkejä, ota yhteys sähköpostitse (info[at]suomu.org) tai foorumin puolella yksityisvietitse taikka aiheeseen liittyvillä osastoilla.

Suomu ei pyri kilpailemaan minkään toisen sivuston kanssa, ja tekisinkin mielelläni päinvastoin yhteistyötä kaikkien niiden Suomen muinaisuuteen liittyvien sivustojen ja tahojen kanssa, joiden kiinnostuksenkohteisiin yhteistyö vain lukeutuu. Suomua saa vapaasti linkata ja muutoinkin hyvän maun rajoissa mainostaa aiheesta - ja ehkä jopa sivun kehittämisestä - kiinnostuneille ihmisille. Sen sijaan en toivo, että kukaan alkaa puolestani pommittamaan viattomia kanssaeläjiään toistuvasti - ne, joita aihe aidosti kiinnostaa, hakeutuvat varmastikin tänne kertakehoittamalla, mikäli katsovat sivuston riittävän mielenkiintoiseksi ja/tai hyödylliseksi.

________________________________________________________________________________
info@suomu.org / ©Uine Kailamäki 2010

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional